Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatówku


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Opatówek. Usytuowany jest w Opatówku przy ulicy Parkowej na działce nr 719/1 (obok oczyszczalni ścieków).

Godziny otwarcia: poniedziałki i środy od 10.00 do 16.00, oraz soboty od 9.00 do 17.00.

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych przyjmowanych do PSZOK:

- opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń,
- metale - bez ograniczeń,
- tworzywa sztuczne - bez ograniczeń,
- opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń,
- opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń,
- bioodpady - bez ograniczeń,
- zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń,
- odpady niebezpieczne - bez ograniczeń,
- przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - bez ograniczeń,
- zużyte opony - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt.  na mieszkanie),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe- bez ograniczeń,
- odpady budowlane i rozbiórkowe - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg  na mieszkanie),
- popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane z gospodarstw domowych. Chemikalia, oleje przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

Dostarczając odpady komunalne do PSZOK należy potwierdzić miejsce zamieszkania (okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) oraz dokument potwierdzający wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Opatówek (np. potwierdzenie przelewu).

Przywożąc odpady komunalne na PSZOK:
- zgłoś się do obsługi PSZOK celem weryfikacji wspomnianych dokumentów,

- rozładuj odpady do wskazanego przez obsługę kontenera

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek