Wiadomości szkolne na rok 2013/2014

W bieżącym roku szkolnym  do naszej szkoły uczęszcza 252 uczniów, funkcjonuje 13 oddziałów klasowych oraz pracuje 27 nauczycieli.

Posiadamy nowoczesne pomoce dydaktyczne, wśród nich dwie tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, dwie pracownie komputerowe.  Do dyspozycji uczniów jest szkolna biblioteka i czytelnia wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz od tego roku w telewizor zakupiony ze środków Rady Rodziców. W trosce o wysoką jakość kształcenia pracujemy na platformach multimedialnych  WSIPnet.pl oraz www.wszpwn.com.pl. W szkole został zainstalowany i skonfigurowany profesjonalny serwer sieciowy, który znacznie poprawił jakość usług szkolnej sieci intranetowej.

Wszystkich uczniów zachęcamy do uczestnictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Będą to m.in. Szkolny Klub Europejski  „ Opatus”, Szkolne Koło Caritas, Koło teatralne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze, chór  szkolny, szkolne koła sportowe. Uczniowie klas trzecich będą mogli doskonalić znajomość języka angielskiego poprzez udział w dodatkowych lekcjach realizowanych  w ramach programu  „ YOUNGSTER ” współfinansowanego przez Europejski  Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Gminę Opatówek.

W naszym gimnazjum prowadzimy dziennik elektroniczny, do którego  mają dostęp wszyscy uczniowie i ich rodzice.

W szkole realizowane są programy profilaktyczne:   „ Trzymaj formę”,  „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Szkoła współpracy, uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy również dużo ciekawych imprez szkolnych oraz atrakcyjnych wycieczek przygotowanych z myślą o naszych uczniach.